Υποστήριξη ιστοσελίδων

Οι υπηρεσίες συντήρησης διαφοροποιούνται ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε δικτυακού ιστότοπου.Ένα τυπικό συμβόλαιο συντήρησης περιλαμβάνει τον έλεγχο του εταιρικού website όσον αφορά στο περιεχόμενο (διόρθωση κειμένων, πολυμεσικού υλικού και ανενεργών συνδέσμων), την ανανέωση των παλιών και την προσθήκη νέων ιστοσελίδων καθώς και τη διασφάλιση ότι θα είναι πάντοτε online και η λειτουργία του μπορεί να αποκατασταθεί άμεσα σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος.

Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνουμε δύο πακέτα συντήρησης website.


Θέματα τεχνικής φύσεως και εξασφάλιση αδιάλειπτης λειτουργίας website.
Στo πλαίσιο της συντήρησης, αναλαμβάνουμε την όλη διαδικασία ελέγχου και εξασφάλισης της σωστής λειτουργίας του συστήματος,
εξασφάλιση αντιγράφων ασφαλείας (backup) και φροντίζουμε για την ενημέρωση των εκδόσεων των λειτουργικών συστημάτων και των προγραμμάτων προστασίας.


Θέματα υπηρεσιών και περιεχομένου.
Συγκεκριμένα, προκειμένου να είναι πάντοτε επίκαιρος, ένας εταιρικός δικτυακός τόπος θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα για:

  • Αλλαγές σε καταλόγους προϊόντων
  • Αλλαγές σε τιμοκαταλόγους
  • Προσθήκες προϊόντων
  • Νέες Ανακοινώσεις
  • Προσφορές
  • Νέους συνδέσμους (links)
  • Αλλαγές στο προσωπικό
  • Μεταβολές ή εμπλουτισμό δραστηριοτήτων
  • Προσθήκη νέων ιστοσελίδων
  • Παρακολούθηση του τρόπου χρήσης του δικτυακού τόπουΟι παραπάνω υπηρεσίες διατίθενται απο την εταιρία μας κατόπιν ειδικού ετήσιου συμφωνητικού συμβολαίου ή μεμονωμένης παραγγελίας από τον πελάτη μας και ποτέ αυτές οι υπηρεσίες δεν συμπεριλαμβάνονται ως στάνταρ με την κατασκευή ή την φιλοξενία ενός website από την εταιρία μας.(Οι τιμές προκύπτουν αναλύοντας τις ανάγκες του website σας και κατόπιν συμφωνίας)